Projekt pn. "Młodzi. Kreatywni. Aktywni." jest wyjątkową inicjatywą, która angażuje młodzież zamieszkującą tereny wiejskie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Projekt umożliwia skorzystanie z szkoleń tematycznych, włącza w proces tworzenia narzędzi promocyjnych dla gminy oraz poszczególnych sołectw. Jego głównym celem jest budowanie postaw przedsiębiorczych oraz indywidualnej kreatywności każdego z uczestników.

W Sołectwach: Bełku, Książenicach, Stanowicach, Szczejkowicach i Palowicach utworzono grupy kilku-kilkunastoosobowe, które od kwietnia zgłębiały zagadnienia questingu, fotografii, reklamy i marketingu. Owocem pracy gminnej młodzieży jest utworzenie czterech tras questingowych w danych sołectwach – przejście wszystkich (pieszych i rowerowych) upoważnia do upominku, który można odebrać od opiekuna projektu Funduszu Lokalnego „Ramża”.