Książeniczanie z krwi i kości. Młodsi i jeszcze młodsi. Kreatywni i przede wszystkim aktywni! Pokazaliśmy wszystkim, że NAM SIĘ CHCE. Tym faktem chcemy zarazić wszystkich dookoła!

To My: Sandra, Bartek, Agnieszka, Mariola, Jacek, Kuba, Martyna (animator), Keiko (dobry duch całej grupy).

Jak przebiegał projekt? Choć wszyscy mieszkamy w tej samej wsi okazało się, że ledwo się znamy. Integracja zajęła nam dosłownie chwilę – okazało się, że wiele nas łączy – nie tylko podobny adres, ale także zainteresowania, pomysły i spostrzeżenia na temat Książenic. Zgodnie stwierdzaliśmy, że każda aktywność w naszym sołectwie jest potrzebna, stworzyliśmy „Moją Mapę Książenic”, która pozwoliła nam spojrzeć na nasze miejsce zamieszkania pod kątem ciekawych miejsc, walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych.Cieszyliśmy się na rozpoczęcie prac pełną parą! Wpierw wspólnie szkoliliśmy się w zagadnieniach marketingu i reklamy, poznając m.in. zagadnienia analizy SWOT i SMART, podstawy budowania kampanii promocyjnych.W międzyczasie podzieliliśmy się na grupy, by uczestniczyć w warsztatach z fotografii oraz questingu. Kolejnym spotkaniom animacyjnym towarzyszyła wspaniała pogoda, która umożliwiała nam spotkania plenerowe, a także wycieczki. Szczegółowo prześledziliśmy wstępną trasę questu wpadając po drodze na różnorakie pomysły dotyczące wierszyków i przyszłych zagadek.Innym razem wybraliśmy się na rowerowy wypad w leśne strony. Odwiedziliśmy uroczysko „Głębokie Doły”, które wstępnie także chcieliśmy wyróżnić w queście (ze względu na dystans musieliśmy z tego pomysłu zrezygnować).Zawitaliśmy także do odległych Gorzyc, by przejść quest „Śladami Hrabiego Arco” i podpatrzeć ciekawe rozwiązania dotyczące gorzyckiego questu.Pełni pomysłów usiedliśmy do procesu twórczego, który był dość burzliwy, aczkolwiek owocny! Wspólnie wybieraliśmy motywy graficzne, dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami i ostateczną formą treści, którą chcieliśmy zawrzeć w folderze.Kluczowymi okazały się spotkania grupy Stanowickiej z trenerką questingu oraz klasą II Gimnazjum nr 2 w Leszczynach - byli pierwszymi, którzy przeszli „roboczą” wersję trasy i dali nam swoje wskazówki co ulepszyć, co poprawić.Po zaakceptowaniu wszelkich spraw promocyjnych i graficznych przystąpiliśmy do organizacji wydarzenia 20.07.2014 rok. Czekamy na nie z niecierpliwością!